દિવ્યક્રાંતિનો 26 જાન્યુઆરી “પ્રજાસત્તાકદિન સ્પેશ્યલ” અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો

https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2020/01/DIVYAKRANTI-26-JANUARY-SPECIAL-2020.pdf