મોરબીનાં પીપળી-જેતપર રોડ પર ફોરટ્રેક માટે અડચણરૂપ દબાણો દૂર કરાયા

60 કાચા-પાકા મકાનો અને દુકાનોનું ડિમોલિશન કરાયું

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા.17-02-2022

મોરબીના સીરામીક ઝોન ગણાતા પીપળી જેતપર રોડને ફોરટ્રેક બનાવવા માટે અડચણરૂૂપ દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં માર્ગ અને મકાન વિભાગે પવાડીયારીથી બેલા સુધીમાં 60 જેટલા કાચા-પાકા મકાનો અને દુકાનો પર ડીમોલેશન કરીને દબાણો દૂર કરી દીધા હતા.

મોરબીના પીપળી જેતપર રોડને આખરે ફોરટ્રેક બનાવવાની સરકારી મંજૂરી મળી જતા માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા આ રોડને ફોરટ્રેક બનાવવાની ગતિવિધિઓ તેજ કરી દેવામાં આવી હતી. જો કે પીપળી અને જેતપર રોડને ફોરટ્રેક બનાવવા માટે ત્યાં વર્ષોથી

ગેરકાયદે ખડકાયેલા કાચા-પાકા દબાણો અડચણરૂૂપ હોવાથી મોરબી માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી હિતેશ આદ્રોજા સહિતના દ્વારા આ રોડ પરના દબાણો હટાવવા માટે ડીમોલેશનની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.