મોરબી : સજનપર (ધુનડા) ગામ આખું સૅનેટાઇઝ કરાયું

ભારત સીડ્સ-ટંકારા દ્વારા સૅનેટાઇઝ કીટ આપવામાં આવી હતી

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ), 7-4, ટંકારા-ભારત સીડ્સ દ્વારા સજનપર (ધુનડા) ગામને સેનિટાઝર કીટની સેવા આપવામાં આવી હતી. આજ રોજ સજાણપર (ધુનડા) ગામના સરપંચ પ્રવીણ કરશનભાઇ રંગપરીયાની દેખરેખ હેઠળ આખું સજનપર (ધુનડા) ગામને સૅનેટાઇઝ મશીન દ્વારા સંપૂર્ણ ગામને સૅનેટાઇઝ કરવામાં આવ્યું હતું (અહેવાલ : અનિલ રંગપરીયા)

ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, અને અન્યને પણ સુરક્ષિત કરો

કોરોના સામે ચાલી સહેલા યુદ્ધની પળ પળની માહિતીથી અપડેટ રહેવા નીચે આપેલ લિંક પરથી કોઈપણ એક વૉટ્સઍપ ગ્રુપની લિંક પર ક્લિક કરી ગ્રુપ જોઈન કરો.

GROUP LINK-04 DIVYAKRANTI NEWS B61

GROUP LINK-05 DIVYAKRANTI NEWS B62

GROUP LINK-06 DIVYAKRANTI NEWS B63

GROUP LINK-07 DIVYAKRANTI NEWS B64

GROUP LINK-08 DIVYAKRANTI NEWS B65

GROUP LINK-09 DIVYAKRANTI NEWS B66

GROUP LINK-10 DIVYAKRANTI NEWS B67

GROUP LINK-11 DIVYAKRANTI NEWS B68

GROUP LINK-12 DIVYAKRANTI NEWS B69

GROUP LINK-13 DIVYAKRANTI NEWS B70