મોરબીના સામાકાંઠે આવેલ શ્રીજી કોમ્પલેક્ષમાં આવેલ ઓફિસની છત ધરાશાહી

અતિ ભારે વરસાદ અને ભારે ભરખમ મોબાઈલ ટાવરો અને હોર્ડિંગોના કારણે ગંભીર દુર્ઘટનાનો તોળાતો ખતરો 

https://www.youtube.com/watch?v=KhSHHciS_qg&t=1s