હવે UPI દ્વારા ATMમાંથી રોકડ લો, BOBએ પહેલીવાર સરકારી બેંકોમાં સિસ્ટમ શરૂ કરી

કાર્ડલેસ રોકડ ઉપાડ: જાહેર ક્ષેત્રની બેંક ઓફ બરોડાએ ઇન્ટરઓપરેબલ કાર્ડલેસ કેશ ઉપાડ (ICCW) સુવિધા શરૂ કરી છે. ગ્રાહક UPI નો ઉપયોગ કરીને બેંકના ATMમાંથી રોકડ ઉપાડી શકે

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા.06-06-2023

ન્યુ દિલ્હી : બેંક ઓફ બરોડા (BoB) એ પ્રથમ વખત જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં UPI દ્વારા ATMમાંથી રોકડ ઉપાડવાની સિસ્ટમ શરૂ કરી છે. આ માટે ડેબિટ કાર્ડની જરૂર પડશે નહીં. ગ્રાહકો ATM પર દેખાતા QR કોડ દ્વારા પૈસા ઉપાડી શકે છે. BOBએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે UPI દ્વારા ATMમાંથી રોકડ ઉપાડની સુવિધા આપનારી તે પ્રથમ જાહેર ક્ષેત્રની બેંક છે.

આ સુવિધાનો લાભ લઈને તેના ગ્રાહકો તેમજ BHIM UPI અને અન્ય UPI એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતી અન્ય સહભાગી બેંકોના ગ્રાહકો ATMમાંથી રોકડ ઉપાડી શકશે. બેંક ઓફ બરોડા (BoB) એટીએમમાંથી રોકડ ઉપાડવા માટે ગ્રાહકોને ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.

UPIમાંથી પૈસા ઉપાડવાની આ પ્રક્રિયા છે

ATM પર ‘UPI કેશ વિથડ્રોઅલ’નો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. પછી ઉપાડવાની રકમ દાખલ કર્યા પછી, ATMની સ્ક્રીન પર એક QR કોડ દેખાશે. વ્યવહારને અધિકૃત કરવા માટે ICCW માટે અધિકૃત UPI એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને આ કોડને સ્કેન કરવાની જરૂર છે.

ટ્રાન્ઝેક્શન દિવસમાં બે વાર કરી શકાય છે

ICCW સેવાની રજૂઆતથી ગ્રાહકોને કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યા વિના રોકડ ઉપાડવાની સ્વતંત્રતા મળશે. BOB ATM પર, ગ્રાહકો એક દિવસમાં બે ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકે છે અને એક સમયે વધુમાં વધુ 5,000 રૂપિયા ઉપાડી શકાય છે.

E-paper ડાઉનલોડ કરવા ઉપરના ન્યૂઝ પેપરની ઇમેજ પર ક્લિક કરો