મોરબી: UNITE – 2020 ફેશન શોના ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં બૉલીવુડ સ્ટાર એકટ્રેસ શાઝાન પદમસીની ઉપસ્થિતિ

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા. 29-2, મોરબીમાં Unite – 2020 ફેશન શો ના ગ્રાન્ડ ફિનાલે માં ફેમસ બૉલીવુડ એક્ટ્ર શાઝાન પદમસીની ઉપસ્થિતિ જુવો સ્પેશ્યલ રિપોર્ટ

https://youtu.be/rbiPPr7XLWY