વાંકાનેર: પંચાશીયામાં ખૂની ખેલનું કારણ ‘દીકરી ભગાડી જવાની વાતો

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા.02-12-2021 (Ajay Kanjiya) પંચાસીયા ગામે ગતરાત્રે દેવીપુજક પરિવારમાં અંદરો અંદર ઝઘડો થયો હતો અને એ ઝઘડો મર્ડર સુધી પહોંચ્યો હતો....

રાજકોટ: મોરબી રોડ આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે 18+ વેક્સિનેશનની કામગીરી: દરરોજ...

amzn_assoc_ad_type ="responsive_search_widget"; amzn_assoc_tracking_id ="jb0070e-21"; amzn_assoc_marketplace ="amazon"; amzn_assoc_region ="IN"; amzn_assoc_placement =""; amzn_assoc_search_type = "search_widget";amzn_assoc_width ="auto"; amzn_assoc_height ="auto"; amzn_assoc_default_search_category =""; amzn_assoc_default_search_key ="";amzn_assoc_theme ="dark"; amzn_assoc_bg_color...

રેમડેસિવિર કોરોના દર્દીઓ માટે કોઈ મેજિક બુલેટ નથી!! ડોક્ટર

amzn_assoc_ad_type ="responsive_search_widget"; amzn_assoc_tracking_id ="jb0070e-21"; amzn_assoc_marketplace ="amazon"; amzn_assoc_region ="IN"; amzn_assoc_placement =""; amzn_assoc_search_type = "search_widget";amzn_assoc_width ="auto"; amzn_assoc_height ="auto"; amzn_assoc_default_search_category =""; amzn_assoc_default_search_key ="";amzn_assoc_theme ="dark"; amzn_assoc_bg_color...

વાંકાનેર : વાણંદ સમાજના સંત શિરોમણીશ્રી સેન મહારાજની જન્મજયંતિ ઉજવાયી

amzn_assoc_ad_type ="responsive_search_widget"; amzn_assoc_tracking_id ="jb0070e-21"; amzn_assoc_marketplace ="amazon"; amzn_assoc_region ="IN"; amzn_assoc_placement =""; amzn_assoc_search_type = "search_widget";amzn_assoc_width ="auto"; amzn_assoc_height ="auto"; amzn_assoc_default_search_category =""; amzn_assoc_default_search_key ="";amzn_assoc_theme ="dark"; amzn_assoc_bg_color...

1 મેથી 18 વર્ષથી ઉપરના તમામ લોકોને વેક્સિન આપવાનો મોદી સરકારનો...

amzn_assoc_ad_type ="responsive_search_widget"; amzn_assoc_tracking_id ="jb0070e-21"; amzn_assoc_marketplace ="amazon"; amzn_assoc_region ="IN"; amzn_assoc_placement =""; amzn_assoc_search_type = "search_widget";amzn_assoc_width ="auto"; amzn_assoc_height ="auto"; amzn_assoc_default_search_category =""; amzn_assoc_default_search_key ="";amzn_assoc_theme ="dark"; amzn_assoc_bg_color...

LATEST NEWS

error: Content is protected !!