દિવ્યક્રાંતિનો તા. 15-08-2023 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો

DOWNLOAD E-PAPER (DIVYAKRANTI NEWS-15-08-2023)

ઈ-પેપર વાંચવા માટે ઉપરના ફ્રન્ટ પેજ પર ક્લિક કરો