બેન્ક ઓફ બરોડામાં ભરતી, પગાર 20 હજાર

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા.17-08-2022

બેંક ઓફ બરોડા (BOB) છત્તીસગઢના દુર્ગ જિલ્લામાં કરારના ધોરણે નાણાકીય સાક્ષરતા અને ક્રેડિટ કાઉન્સેલરની જગ્યા માટે ભારતીય રહેવાસીઓ પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે, જે બેંક ઓફ બરોડાના દુર્ગ પ્રદેશ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 20 ઓગસ્ટ 2022 સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી કરી શકાશે. સત્તાવાર ભરતી સૂચના અનુસાર, ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવાર કે જેમની પાસે માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી MSc/MVSc/MSW ડિગ્રી છે તેઓ અંતિમ સબમિશન તારીખ પહેલાં તેમનું અરજી ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે. ભરતી સંબંધિત તમામ વિગતો આ લેખમાં આપવામાં આવી છે જેમ કે બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022 સત્તાવાર સૂચના, વય મર્યાદા, ફી માળખું, પાત્રતા માપદંડ, પગાર પગાર, જોબ પ્રોફાઇલ, એડમિટ કાર્ડ, અભ્યાસક્રમ વગેરે.

શૈક્ષણિક લાયકાત:

1 પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી.

2 કૃષિ, પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન અને સામાજિક કાર્યના ક્ષેત્રોમાં અનુસ્નાતક ડિગ્રીઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

3 વધુ માહિતી માટે બેંક ઓફ બરોડાની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

જરૂરી અનુભવ:

1 ઉમેદવારને સ્થાનિક ભાષાની જાણકારી જરૂરી છે.

2 ઉમેદવાર પાસે કુદરતી શિક્ષણ ક્ષમતા તેમજ કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

3 ઉમેદવારને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક, RRB અથવા ખાનગી બેંકમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા ભૂતપૂર્વ બેંકર તરીકેનો અનુભવ હોવો જોઈએ. અથવા બેંકિંગ અથવા સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં ઓછામાં ઓછો 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતી વ્યક્તિઓ, NBFCs/FLs. અથવા વ્યવસાય સંવાદદાતા / BC – ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ.

અરજી કરવાની રીત:

FLCC ની પોસ્ટ માટેની અરજી, યોગ્ય રીતે ભરેલી અને સહી કરેલી, નીચેના સરનામે મોકલાવવાની રહેશે: ધી રિજનલ મેનેજર બેંક ઓફ બરોડા, દુર્ગ પ્રાદેશિક કાર્યાલય ફર્સ્ટ ફ્લોર ઝોનલ માર્કેટ સેક્ટર 10 ભિલાઈ (છત્તીસગઢ) -490006. સ્પીડ પોસ્ટ/રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ/કુરીયર દ્વારા અથવા રૂબરૂમાં અરજીપત્ર સંબંધિત પ્રાદેશિક કાર્યાલયને હાર્ડ કોપીમાં સબમિટ કરવું આવશ્યક છે. પૂર્ણ થયેલ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 20/08/2022 સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી છે.