ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડમાં નોકરીની તક, 1 લાખ સુધીનો પગાર મળશે, જાણો ભરતીની સમગ્ર પ્રક્રિયા

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા.16-02-2022

સરકારી નોકરીની આશા રાખીને તૈયારી કરી રહેલાં યુવાઓ માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડમાં આવી મોટી ભરતી, ઝડપી લો આ સોનેરી તક. ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ પે મેટ્રિક્સમાં ફોરમેન ઓફ સ્ટોર્સ, જનરલ સેન્ટ્રલ સર્વિસ, ગ્રુપ ‘બી’, નોન-ગેઝેટેડ પોસ્ટની ભરતી માટે અરજીઓ માગવામાં આવી છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને રૂ. 35,400 – રૂ. 1,12,400નો પગાર મળશે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો indiancoastguard.gov.in માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી અર્થશાસ્ત્ર અથવા વાણિજ્ય અથવા આંકડાશાસ્ત્ર અથવા બિઝનેસ સ્ટડીઝ અથવા જાહેર વહીવટ સાથે માસ્ટર ડિગ્રી અને 1 વર્ષનો અનુભવ અથવા અર્થશાસ્ત્ર અથવા વાણિજ્ય અથવા આંકડાશાસ્ત્ર અથવા બિઝનેસ સ્ટડીઝ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી જાહેર વહીવટ / સામગ્રી મેનેજમેન્ટ અથવા વેરહાઉસિંગ મેનેજમેન્ટમાં ડિપ્લોમા અથવા પ્રાપ્તિ અથવા લોજિસ્ટિક્સ પબ્લિક પ્રોક્યોરમેન્ટ અને માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી 2 વર્ષનો અનુભવ.પર કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતીની અધિકૃત સાઇટ દ્વારા વિગતવાર સૂચના ચકાસી શકે છે. નોંધણી પ્રક્રિયા 12 ફેબ્રુઆરી, 2022 થી શરૂ થઈ ગઈ છે. અરજીપત્રક મોકલવાની છેલ્લી તારીખ માર્ચ 14, 2022 છે.

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડમાં ખાલી જગ્યાની વિગતો-

યુઆર: 3, EWS: 1, OBC : 3,  SC: 3, ST: 1,  કુલ: 11

પગાર- પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને દર મહિને રૂ. 35400-112400 સુધીનો પગાર મળશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો- એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા ક્યારે શરૂ થશે: 12 ફેબ્રુઆરી 2022., અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 14 માર્ચ 2022.

રીતે અરજી કરો-

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ નીચે આપેલા સરનામે યોગ્ય રીતે ભરેલું અરજી ફોર્મ મોકલવું જોઈએ.

ડાયરેક્ટર જનરલ માટે, કોસ્ટ ગાર્ડ હેડક્વાર્ટર, ડિરેક્ટોરેટ ઑફ રિક્રુટમેન્ટ, C-1, ફેઝ-II, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એરિયા, સેક્ટર-62, નોઇડા, UP-201309

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ માર્ચ 14, 2022 છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા- : અરજીપત્રકની ચકાસણી, દસ્તાવેજ ચકાસણી, લેખિત પરીક્ષા,

ક્ષમતા -:  માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી અર્થશાસ્ત્ર અથવા વાણિજ્ય અથવા આંકડાશાસ્ત્ર અથવા બિઝનેસ સ્ટડીઝ અથવા જાહેર વહીવટ સાથે માસ્ટર ડિગ્રી અને 1 વર્ષનો અનુભવ અથવા અર્થશાસ્ત્ર અથવા વાણિજ્ય અથવા આંકડાશાસ્ત્ર અથવા બિઝનેસ સ્ટડીઝ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી જાહેર વહીવટ / સામગ્રી મેનેજમેન્ટ અથવા વેરહાઉસિંગ મેનેજમેન્ટમાં ડિપ્લોમા અથવા પ્રાપ્તિ અથવા લોજિસ્ટિક્સ પબ્લિક પ્રોક્યોરમેન્ટ અને માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી 2 વર્ષનો અનુભવ.