દિવ્યક્રાંતિનો દીપોત્સવી -2019 અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે..

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો અથવા પપેરની ઇમેજ પર ક્લિક કરો

Divyakranti Diwali Special-2019-newspaper

http://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2019/10/Divyakranti-Diwali-Special-2019-newspaper.pdf