ખિસ્સા ભરેલા રાખજો, આવતી કાલથી નવો ટ્રાફિક નિયમ લાગુ થઇ રહ્યો છે

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા. 15-9, આરટીઓના (RTO)નવા નિયમને દંડની જે જોગવાય કરવામાં આવી હતી. તેન લઈ લોકોમા રોષ હતો. ત્યારે ગુજરાત સરકારે દંડની રકમમાં રાહત આપી છે. અને ગુજરાતમાં નવા નિયમ (traffic rule)16 સપ્ટેમ્બર એટલે કે આવતી કાલ (સોમવાર)થી અમલ શરુ થઈ જશે. લાઈસન્સ, વીમો,પીયુસી,આરસી બુક (PUC, license, RC book, insurance) સાથે હોય તો અત્યાર સુધી 100 રૂપિયા દંડ કરવામાં આવતો હતો. નવા નિયમ પ્રમાણે પહેલી વખતનો દંડ 500 રૂપિયા અને બીજી વખત દંડ થશે તો 1000 રૂપિયાનો કરવામાં આવશે. અડચણ રૂપ પાર્કિંગ એને કાચ પર ડાર્ક ફિલ્મ માટે પહેલા 100 રૂપિયા દંડ હતો.જે નવા નિયમ પ્રમાણે પહેલી વખત 500 રૂપિયા અને બીજી વખત 1000 રૂપિયા દંડ થશે.

ચાલુ વાહને મોબાઈલ પર વાત કરતા પકડાય તો 1000 હજાર રૂપિયા દંડ થાય છે. તેમ નવા સુધારા પ્રમાણે પહેલી વખત 500 રૂપિયા અને બીજી વખત પકડાય તો 1000 રૂપિયા કરવામાં આવશે. હેલમેટ પહેર્યુ હોય અથવા તો ફોર વ્હિલર ચાલાવતા સમયે સિટ બેલ્ટ બાંધલો હોય તો અત્યારે 100 રૂપિયા દંડ થાય છે. નવા નિયમ પ્રમાણે પહેલી વખત 500 અને બીજી વખત 1000 હજાર રૂપિયા થશે.

ટુ વ્હિલર પર ત્રીપલ સવારી હોય તો પહેલા 100 રૂપિયા દંડ થતો જે નવા નિયમ પ્રમાણ પણ 100 રૂપિયા દંડ કરવામાં આવશે.ભયજનક રીતે વાહન ચલાવનારને અત્યારે 1000 હજાર રૂપિયા દંડ થાય છે.જે નવા નિયમ પ્રમાણે થ્રી વ્હિલરને 1500,એલ.એમ.વીને 3000 હજાર અને અન્ય વાહનને 5000 રૂપિયા દંડ થશે. ઓવર સ્પીડીંગ વાહનચાલકને અત્યારે 400 રૂપિયા દંડ થઈ રહ્યો છે.