દિવ્યક્રાંતિ મીડિયા પરિવાર તરફથી સૌ દેશવાસીઓને 73 માં સ્વાતંત્ર્ય દિન સાથે રક્ષાબંધનની શુભકામના