જસદણ: વાયુ વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત કોઈપણ પરિવારની સહાય માટે ગુર્જર પ્રજાપતિ સમાજ ખડેપગે