બોર્ડનું 12 સાયન્સનું 71.90 % મોરબીનુ 84.02 % પરિણામ જાહેર

ગુજરાતી માધ્યમ કરતા અંગ્રેજી માધ્યમનું પરિણામ વધુ

 

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે ધો.12 સાયન્સની પરીક્ષાનું  આજે  71.90 % જાહેર થઈ ગયું છે. બોર્ડે ધો.12 સાયન્સના પરિણામની સાથે ગુજકેટનું પરિણામ તથા ધો.12 સાયન્સ સેમેસ્ટર પદ્ધતિનું પરિણામ પણ એકસાથે જ જાહેર કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ પરિણામ ગત વર્ષ કરતાં એક ટકો ઓછું છે. આ પરિણામમાં 71.83 ટકા છોકરાઓ અને 72.01 ટકા છોકરીઓ પાસ થતા ફરી એકવાર બોર્ડના પરિણામમાં છોકરીઓએ મેદાન માર્યું છે. જ્યારે આ વર્ષે પણ ગુજરાતી માધ્યમ કરતા અંગ્રેજી માધ્યમનું પરિણામ વધુ આવ્યું છે.

મોરબી શહેરની વાત કરીએ તો મોરબી સેન્ટરનું 81.44% પરિણામ જાહેર થયું છે.આ પરિણામ સાથે A-1ગ્રેડમાં કુલ 3 વિદ્યાર્થી ઉતીર્ણ થયાછે.જયારે A-2 ગ્રેડમાં 96 વિદ્યાર્થી ઉતીર્ણ થયા છે.

………………………… Advertisements …………………………….